ВРВНА ЕДУКАЦИЈА,

ЗА ВРНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Нашите обуки и коучинг програми се оптимизиран микс од теоретски и практични знаења кои целосно ве интегрираат во светот на дигиталниот маркетинг без разлика дали работите во маркетинг тимот на некоја компанија или пак сте менаџер кој треба да управува со маркетинг тим и да одобрува маркетинг проекти на компанијата.

MARKET DESIGN ACADEMY

 

Market Design Academy нуди различни видови на обуки и коучинг програми во кои го преточивме целото наше долгогодишно искуство во работењето на сопствени проекти и оние на нашите клиенти, како и целокупното наше теоретско знаење стекнато преку едукација и усовршување на сите членови од нашиот тим.

 

Нашите обуки и коучинг програми се оптимизиран микс од теоретски и практични знаења кои целосно ве интегрираат во светот на дигиталниот маркетинг без разлика дали работите во маркетинг тимот на некоја компанија или пак сте менаџер кој треба да управува со маркетинг тим и да одобрува маркетинг проекти на компанијата.

Сите обуки и коучинг програми наменети за малите и средни претпријатија се целосно прилагодени на потребите на компаниите со кои соработуваме

ГРУПНА ОБУКА ЗА ВРАБОТЕНИ

ИНДИВИДУАЛНИ ОБУКИ

КОУЧИНГ ПРОГРАМИ ЗА ВРАБОТЕНИ

КОУЧИНГ ПРОГРАМИ ЗА МЕНАЏЕРИ

БЛАГОДАРИМЕ ЗА ИНТЕРЕСОТ