top of page

MARKET DESIGN ACADEMY

Market Design Academy е специјализирана во областа на дигиталниот маркетинг и визуелниот (графички и видео) дизајн. 

Market Design Academy со својот тим од експерти и истражувачи постојано ги следи трендовите во областа на дигиталниот маркетинг и развива единствени алатки кои им помагаат на компаниите да постигнат максимална online продуктивност и да ја зголемат финансиската ефикасност во работењето. 

bottom of page