КОИ СМЕ НИЕ

Market Design Academy е специјализирана во областа на дигиталниот маркетинг и визуелниот (графички и видео) дизајн.

 

НАШИ УСЛУГИ

Нашите услуги се делат на две области: Онлајн обука за дигитален маркетинг и управување со социјални мрежи.

ОБУКИ

Четиринеделна практична и теоретска онлајн програма креирана за физички лица и компании.

Информирај се повеќе!

 

ПОБАРАЈ ЕЛЕКТРОНСКА ПОНУДА ЗА НЕКОЈА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ