КОИ СМЕ НИЕ

Market Design Academy е специјализирана во областа на дигиталниот маркетинг и визуелниот (графички и видео) дизајн.

 

Market Design Academy со својот тим од експерти и истражувачи постојано ги следи трендовите во областа на дигиталниот маркетинг и развива единствени алатки кои им помагаат на компаниите да постигнат максимална online продуктивност и да ја зголемат финансиската ефикасност во работењето.

НАШИ УСЛУГИ

Нашите услуги се целосно прилагодени на индивидуалните потреби на нашите клиенти и претставуваат интегриран микс од SEO оптимизација и позиционирање на пребарувачите на локално и глобално ниво, content маркетинг и креирање текстуални и визулени содржини за веб и блог кампањи, креирање кампањи на социјални мрежи, оптимизирани Google Ads кампањи, Email маркетинг и др.

ОБУКИ

Нашите обуки и коучинг програми се оптимизиран систем од теоретски и практични знаења кои целосно ве интегрираат во светот на дигиталниот маркетинг без разлика дали работите во маркетинг тимот на некоја компанија или пак сте менаџер кој треба да управува со маркетинг тим и да одобрува маркетинг проекти на компанијата.

64986.jpg

MARKET

DESIGN ACADEMY

ОНЛАЈН ОБУКИ ЗА ТЕБЕ

 

ШТО Е НОВО ВО ONLINE МАРКЕТИНГОТ - ЧИТАЈ ГО НАШИОТ БЛОГ!

ЗАКАЖИ СОСТАНОК ИЛИ ПОБАРАЈ ЕЛЕКТРОНСКА ПОНУДА ЗА НЕКОЈА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ